KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Rok za slanje sažetaka- KARNEF 2023

ROK ZA SLANJE SAŽETAKA (slobodna saopštenja)

Rok za slanje sažetaka je 28.02.2023.- 00:00h. Molimo Vas da pažljivo proučite uputstva za pripremu navedena u produžetku.

Svi poslati sažeci radova  podležu recenziji. Samo oni koji  dobijupozitivnu rezenziju, biće prihvaćeni za poster ili usmenu prezentaciju i štampani kao radovi u celini u zborniku radova (M30).

Autori će biti obavešteni o rezultatima recenzije do 15.03.2023. Za autore čiji sažeci budu prihvaćeni, rok za slanje radova u celini je 15.04.2023.

Molimo Vas da pažljivo proučite uputstva za pripremu sažetka navedena u produžetku.

Svi sažeci šalju se isključivo putem elektronske pošte na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. U naslovu poruke obavezno navesti ime i prezime vodećeg autora, kao i naziv institucije u kojoj radi. Uz email poruku priključiti fajl koji sadrži sam sažetak u MS Word for Windows formatu. Veličina stranice treba da bude A4 (210x297mm), sa marginama od 3cm sa leve i desne strane, orijentacija "Portrait", Font Arial, veličina fonta 10 (bez izuzetaka za naslove i sl.).

Na prvoj strani navesti sledeće informacije:

  1. Ime, prezime, naziv i adresu institucije, kontakt adresu, telefonski broj i email adresu vodećeg autora.
  2. Imena, prezimena i nazive institucija (uključujući adrese) koautora.
  3. Redni broj i naziv odabrane tematske oblasti.
  4. Naziv rada- sažetka na engleskom i srpskom jeziku.

Važno: U nazivu rada NE koristiti skraćenice, osim kada je to apsolutno neophodno.

Druga strana treba da sadrži:

1.    Naziv rada- sažetka, na engleskom i srpskom jeziku

2.    Tekst sažetka, na engleskom i srpskom jeziku. 

Važno: Na drugoj strani nikako NE navoditi imena autora, koautora i institucija u kojima rade. Skraćenice, ukoliko su korišćene, treba da budu definisane pri njihovom prvom pojavljivanju u tekstu (pri čemu skraćenicu treba navesti u zagradi), s tim što bi trebalo izbegavati one koje nisu opšte prihvaćene. Koristiti SI (Systeme Internationale) jedinice, kada god je to moguće.

Tekst sažetka može imati najviše 30 redova. Tekst sažetka podeliti u sledeće sekcije:

1.    Uvod

2.    Materijal i metode

3.    Rezultati

4.    Zaključak

Vi ste ovde: Home