KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Poziv i uslovi učešća- KARNEF 2023

Šesti Međunarodni kongres kardionefrologije i Prvi Međunarodni simpozijum arterijske hipertenzije održaće se od 29. do 31. maja 2023. godine u Pirotu, u organizaciji Udruženja za kardionefrologiju Srbije.

Kongres je akreditovan za lekare, farmaceute i biohemičare sa sledećim brojem  bodova 

Pasivno učešće

10

Aktivno učešće (poster  prezentacija)

11

Za usmeno izlaganje

13

Pozvani predavači

15

Simpozijum će takođe biti akreditovan za lekare, farmaceute i biohemičare sa sledećim brojem  bodova

Pasivno učešće

6

Aktivno učešće (poster  prezentacija)

7

Za usmeno izlaganje

9

Pozvani predavači

10

Vaše prisustvo i učešće na Kongresu i Simpozijumu zahteva da se registrujete 

Registracija učesnika oba sastanka moguća je uz uplatu kotizacija

 

 Kotizacije

Do 28.02.2023

Nakon 28.02.2023

Nakon 29.04.2023

Pojedinačne

8.000 RSD

10.000 RSD

12.000 RSD

Istraživači, doktoranti i specijalizanti koji nisu u radnom odnosu (uz adekvatan dokaz)

6.000 RSD

8.000 RSD

12.000 RSD

Organizovane grupe (grupa od 20 i više učesnika)

7.000 RSD

9.000 RSD

12.000 RSD

 

Uplata kotizacija

Kotizacije uplatiti na račun Udruženja za kardionefrologiju Srbije.

Broj računa: 105- 22549-88-Karnef, AIK banka 

Napomene: 

1.    Na uplatnici, polje model ostaviti prazno, a u polje poziv na broj upisati broj licence ili matični broj.

2.    Ako do sada niste bili član Udruženja– registrujte se i učlanite u Udruženje za kardionefrologiju Srbije. Ovim stičete pravo da aktivno učestvujete u radu Udruženja, prisustvujete skupštini Udruženja, predlažete i birate članove predsedništva.

 

Učlanjenje je besplatno, a PRIJAVA se podnosi online.

 

Vi ste ovde: Home