KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

U Ribarskoj Banji završen Četvrti međunarodni kongres kardionefrologije i hipertenzije - Karnef 2019

Na kongresu je bilo 249 učesnika, a održano je ukupno 76 predavanja, 57 po pozivu, i 19 u formi slobodnih saopštenja. Rad skupa se odvijao kroz mini simpozijume, edukativne seminare, tematske sesije, poster prezentacije i plenarna predavanja.

Pozvani predavači su činili multidisciplinarni tim sastavljen od eminentnih stručnjaka iz oblasti kardiologije, nefrologije, endokrinologije, pulmologije, patofiziologije, fiziologije, kliničke farmakologije, biohemije, vaskularne i kardiohirurgije. Po drugi put u radu skupa su učestvovali i farmaceuti, hemičari i biolozi. Skoro polovina pozvanih predavača bila je sa sa stranih Univerziteta i naučno istraživačkih institucija (Italija, Španija, Francuska, Izrael, Slovenija, Severna Makedonija).

U zaključcima skupa istaknuto je da je neophodno omogućiti dalji razvoj kardionefrologije i prihvatiti da je ova interdisciplinarna grana medicinskih nauka jedina koja nam daje naučno stručne osnove za dobro razumevanje kompleksnosti etiopatogenetskih mehanizama udruženih oštećenja srca i bubrega, čija prevalencija rapidno raste. Sve veća učestalost pojave ovih oštećenja ukazuje na neophodnost za kontinuirani timski rad kardiologa i nefrologa uz obaveznu saradnju sa drugim profilima stručnjaka.

Budućnost u razvoju ove discipline zahteva i bolju koordinaciju bazičnih eksperimentalnih ispitivanja sa kliničkim potrebama, pogotovo kada su u pitanju novi dijagnostički i terapijski postupci.

Vi ste ovde: Home Karnef 2019 ss U Ribarskoj Banji završen Četvrti međunarodni kongres kardionefrologije i hipertenzije - Karnef 2019