KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Slanje sažetaka

Rok za slanje sažetaka je 15.06.2021. 24:00h. Molimo Vas da pažljivo proučite uputstva za pripremu navedena u produžetku.

Svi poslati sažeci podležu recenziji. Samo oni prihvaćeni od strane recenzenata biće štampani kao radovi u celini u zborniku radova M30 i prihvaćeni za poster ili usmenu prezentaciju na Kongresu.

Autori će biti obavešteni o rezultatima recenzije do 01.07.2021. Za autore čiji sažeci budu prihvaćeni, rok za slanje radova u celini je 1.08.2021.

 

Molimo Vas da pažljivo proučite uputstva za pripremu navedena u produžetku.

Svi sažeci salju se isključivo putem elektronske pošte, na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. U naslovu poruke obavezno navesti ime i prezime vodećeg autora, kao i naziv institucije u kojoj radi. Uz email poruku priključiti fajl koji sadrži sam sažetak u MS Word for Windows formatu. Veličina stranice treba da bude A4 (210x297mm), sa marginama od 3cm sa leve i desne strane, orijentacija "Portrait". Font Arial, veličina fonta 10 (bez izuzetaka za naslove i sl.). 

Na prvoj strani navesti sledeće informacije:

1.        Ime, prezime, naziv i adresu institucije, kontakt adresu, telefonski broj i email adresu vodećeg autora.

2.        Imena, prezimena i nazive institucija (uključujući adrese) koautora.

3.        Redni broj i naziv odabrane tematske oblasti.

4.        Naziv rada - sažetka na engleskom i srpskom jeziku.

 

Važno: U nazivu rada NE koristiti skraćenice, osim kada je to apsolutno neophodno.

Druga strana treba da sadrži:

1.        Naziv rada - sažetka, na engleskom i srpskom jeziku

2.        Tekst sažetka, na engleskom i srpskom jeziku.

 

Važno: Na drugoj strani nikako NE navoditi imena autora, koautora i institucija u kojima rade. Skraćenice, ukoliko su korišćene, treba da budu definisane pri njihovom prvom pojavljivanju u tekstu (pri čemu skrećenicu treba navesti u zagradi), s tim što bi trebalo izbegavati one koje nisu opšte prihvaćene. 
Koristiti SI (Systeme Internationale) jedinice, kada god je to moguće.

Tekst sažetka može imati najviše 30 redova. Tekst sažetka podeliti u sledeće sekcije:

1.        Uvod

2.        Pacijenti i metode

3.        Rezultati

4.        Zaključak

 

Vi ste ovde: Home karnef 2021 ss Slanje sažetaka