KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Godišnje nagrade za 2018.

Četvrti Međunarodni Kongres Kardionefrologije i Hipertenzije

Datum održavanja: 17-19. maj 2019. godine

Mesto održavanja: Niš

Raduje me da mogu da Vas pozovem na deveti sastanak Udruženja za kardionefrologiju Srbije i Četvrti međunarodni kongres kardionefrologije i hipertenzije ,,KARNEF 2019“. 

,,KARNEF“ je već tradicionalni skup kardiologa i nefrologa, na kome učestvuju i lekari drugih specijalnosti: fiziolozi, patofiziolozi, klinički biohemičari, farmakolozi, endokrinolozi, pulmolozi, anesteziolozi, kardiovaskularni hirurzi. Od nesumljivog značaja je i učešće farmaceuta, hemičara i biologa. 

Mutidisciplinarni pristup kod pacijenata sa udruženim bolestima srca i bubrega je od neprocenjivog značaja u ranom otkrivanju, dijagnostici, prevenciji i lečenju, obzirom na složene etiopatogenetske mehanizme nastanka i razvoja ovih bolesti. Po prvi put na Kongresu ce biti reči i o kardio-pulmonalno-renalnim oštećenjima, kao i odnosa izmedju gastrointestinalnog trakta i kardiorenalnih bolesti, čemu se do sada nije poklanjala posebna pažnja. Posebna tematsku celinu sastanka čine eksperimentalna kardionefrologija i fizička hemija u kardionefrologiji koje kao bazične oblasti u mogome doprinose razumevanju kompleksnih etiopatogenetskih mehanizama i interakcija sistema srce-bubreg. Nezaobilazna tema sastanka je arterijske hipertenzije i njena uloga u nastanku i progresiji kardiorenalnih oštećenja, sa isticanjem novih terapijskih mogućnosti. Kao i prethodnih godina, na sastanku će biti, pored domaćih, i veliki broj stranih predavača, što svakako govori o značaju i kvalitetu skupa. Ovo je deveta škola kardionefrologije, jedinstvena, ne samo na prostorima naše zemlje, već i u regionu i u jugo-istočnoj Evropi. Rad skupa će se odvijati kroz plenarna predavanja, tematske sesije, radionice, i direktne susrete učesnika sa ekspertima iz pojedinih oblasti. Uloga Udruženja za kardionefrologiju Srbije u organizaciji ovih skupova i u kontinuiranom radu na problemima otkrivanja uzroka i adekvatnog tretmana bolesnika sa udruženim bolestima srca i bubrega prepoznata je i od strane velikim svetskih asocijacija. Od marta meseca 2016. godine naša organizacija je pridruženi član Svetskog udruženja nefrologa.

Pozivam Vas da nam se pridružite i uzmete aktivno učešće u radu skupa, i tako doprinesete daljem razvoju kardionefrologije u Srbiji.

Do skorog viđenja u Nišu, srdačan pozdrav,

Predsednik Udruženja za kardionefrologiju Srbije

Prof. dr Sonja Radenković

 

Prijava radova i slanje sažetaka 2019

Tematske oblasti kongresa i sobodnih saopštenja:

 

1.      Sadašnjost i budućnost kardionefrologije kod nas i u svetu

 

2.      Kardionefrologija u svakodnevnoj kliničkoj praksi (uključeni prikazi slučajeva)

 

3.      Novine u dijagnostici i lečenju udruženih bolesti srca i bubrega

 

4.      Srce, bubreg i dijaliza

 

5.      Kardiovaskularne komplikacije kod bolesnika sa transplantiranim bubregom

 

6.      Dijabetes, gojaznost i kardiorenalna oštećenja

 

7.      Kardio-pulmonalno-renalna interakcija

 

8.      Poremećaji balansa vode i elektrolita u bolestima srca i bubrega

 

9.      Uloge hipertenzije u nastanku i progresiji kardiorenalnih oštećenja

 

10.  Medicinska hemija - novi potencijalni agensi u tretmanu udruženih bolesti srca i bubrega

 

11.  Eksperimentalna kardionefrologija

 

 

 

Organizatori:

 

Udruženje za kardionefrologiju Srbije

Pokrovitelji:

 

Internacionalno udruženje nefrologa (ICN)

Evropsko udruženje za kardionefrologiju (ECNA)

Ministarstvo prosvete, nauke i tehološkog razvoja Republike Srbije

 

 

Web sajt Udruženja za kardionefrologiju:

http://www.karnef.org

 

E-mail adresa Kongresa:

kardionefrologija@gmail.com

 

E-mail adresa organizatora Kongresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Detaljne informacije o Kongresu, uslovima učešća na skupu i uputstva za pisanje sažetaka nalaze se na zvaničnom sajtu Udruženja za kardionefrologiju.

 

Sažetke slati isključivo elektronskim putem na abstract@karnef.org.

Dobrodosli na Karnef 2019

http://karnef.org/dependencies/Photo_SR1_small.jpg

Četvrti Međunarodni Kongres Kardionefrologije i Hipertenzije

Datum održavanja: 17-19. maj 2019. godine

Mesto održavanja: Niš

Raduje me da mogu da Vas pozovem na deveti sastanak Udruženja zakardionefrologiju Srbije i Četvrti međunarodni kongres kardionefrologije i hipertenzije,,KARNEF 2019“.

,,KARNEF“ je već tradicionalni skup kardiologa i nefrologa, na kome učestvuju ilekari drugih specijalnosti: fiziolozi, patofiziolozi, klinički biohemičari, farmakolozi, endokrinolozi, kardiovaskularni hirurzi. Od nesumljivog značaja je i učešće farmaceuta, hemičara i biologa.

Mutidisciplinarni pristup kod pacijenata sa udruženim bolestima srca i bubrega je od neprocenjivog značaja u ranom otkrivanju, dijagnostici, prevenciji i lečenju, obzirom na složene etiopatogenetske mehanizme nastanka i razvoja ovih bolesti.Po prvi put na Kongresu ce biti reči i o kardio-pulmonalno-renalnim oštećenjima, kao iodnosa izmedju gastrointestinalnog trakta i kardiorenalnih bolesti, čemu se do sada nije poklanjalaposebna pažnja.Posebna tematsku celinu sastanka čine eksperimentalna kardionefrologija i fizička hemija ukardionefrologiji koje kao bazične oblasti u mogome doprinose razumevanju kompleksnihetiopatogenetskih mehanizama i interakcija sistema srce-bubreg.Nezaobilazna tema sastanka je arterijske hipertenzije i njena uloga u nastanku i progresijikardiorenalnih oštećenja, sa isticanjem novih terapijskih mogućnosti.Kao i prethodnih godina, na sastanku će biti, pored domaćih, i veliki broj stranihpredavača, što svakako govori o značaju i kvalitetu skupa.Ovo je deveta škola kardionefrologije, jedinstvena, ne samo na prostorima našezemlje, već i u regionu i u jugo-istočnoj Evropi.Rad skupa će se odvijati kroz plenarna predavanja, tematske sesije, radionice, idirektne susrete učesnika sa ekspertima iz pojedinih oblasti.Uloga Udruženja za kardionefrologiju Srbije u organizaciji ovih skupova i ukontinuiranom radu na problemima otkrivanja uzroka i adekvatnog tretmana bolesnika saudruženim bolestima srca i bubrega prepoznata je i od strane velikim svetskih asocijacija.Od marta meseca 2016. godine naša organizacija je pridruženi član Svetskogudruženja nefrologa.

Pozivam Vas da nam se pridružite i uzmete aktivno učešće u radu skupa, i takodoprinesete daljem razvoju kardionefrologije u Srbiji.

Do skorog viđenja u Nišu, srdačan pozdrav,

Predsednik Udruženja za kardionefrologiju Srbije

Prof. dr Sonja Radenković

Poziv i uslovi za učešće - KARNEF 2019

Četvrti međunarodni kongres kardionefrologije održava se od 17. do 19. maja 2019. godine u Nišu.

 Važna napomena za učesnike iz Srbije: Vaše prisustvo i učesće na Kongresu zahteva da se registrujete i učlanite u Udruženje za kardionefrologiju Srbije. Ovim stičete pravo da aktivno učestvujete u radu skupštine Udruženja, predlažete i birate članove predsedništva i predsednika.

Učlanjenje je besplatno, a prijava se podnosi online.

 Za istraživače, doktorante i specijalizante (uz adekvatan dokaz), rana registracija i uplata kotizacija je 3500 RSD (do 31.01.2019), a kasnija registracija i uplata kotizacija je 5000 RSD.  Za ostale učesnike registracija i rana kotizacija je 5000 RSD a kasnije uplate su 7000 RSD. Pre uplate obavezno izvršiti registraciju.

Posle registracije, kotizacije uplatiti na račun Udruženja za kardionefrologiju Srbije.

 Broj računa:   105000000002254988-Karnef, AIK banka.

Napomena: na uplatnici polje model ostaviti prazno, a u polje poziv na broj upisati broj licence ili matični broj.

 

Rok za prijavu radova i slanje sažetaka je 05.02.2019. godine.

Vi ste ovde: Home Karnef 2019