KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Obaveštenje o produženju roka za slanje abstrakta

Imajući u vidu celokupna dešavanja u vezi sa epidemiološkom situacijom kod nas i u svetu, Organizacioni

odbor Petog medjunarodnog kongresa kardionefrologije i hipertenzije odlučio je da produži vreme za

slanje sažetaka do 15. aprila 2021. godine. Tri najbolja sažetka po odluci komisije recenzenata biće

štampani u celini u Zborniku radova Kongresa.

Pozivno pismo 2021

 

 

POZIVNO  PISMO-KARNEF 2021

U ovim novim okolnostima, sa iskrenom verom da dolaze bolji dani, pozivamo Vas na deseti  sastanak Udruženja za kardionefrologiju Srbije i Peti međunarodni kongres kardionefrologije i hipertenzije ,,KARNEF 2021“, koji će se održati od 27.05 do 29.05 2021 godine u Nišu.

Ovo je i godina u kojoj proslavljamo punoletstvo našeg Udruženja .

,,KARNEF“ je već tradicionalni skup kardiologa i nefrologa na kome učestvuju i lekari drugih specijalnosti: fiziolozi, patofiziolozi, klinički biohemičari, farmakolozi, endokrinolozi, pulmolozi, anesteziolozi. Od nesumljivog značaja je i učešće farmaceuta, hemičara i biologa. 

Mutidisciplinarni pristup kod pacijenata sa udruženim bolestima srca i bubrega je od neprocenjivog značaja u ranom otkrivanju, dijagnostici, prevenciji i lečenju, obzirom na složene etiopatogenetske mehanizme nastanka i razvoja ovih bolesti.

Obzirom na aktuelnu situaciju, odlučili smo da osnovna tematika ovog koongresa bude

Kardionefrologija u svetlu pandemije  COVID-19.

To znači da će najviše biti reči o kardio-pulmo renalnimim interakcijama, rizik faktorima, mehanizmima oštećenja, dijagnostičkim i diferencijalno dijagnostičkim kriterijumima, kao i terapijskim mogućnostima. Posebna pažnja biće posvećena novoj preventivnoj terapiji kao najvažnijem tretmanu koji utiče na ishod bolesti.

 Kao i prethodnih godina, na sastanku će biti, pored domaćih, i veliki broj stranih predavača, što svakako govori o značaju i kvalitetu skupa.. Ovo je deseta škola kardionefrologije, jedinstvena, ne samo na prostorima naše zemlje, već i u regionu i u jugoistočnoj Evropi.

Rad skupa će se odvijati kroz plenarna predavanja, tematske sesije, edukativne seminare, i direktne susrete učesnika sa ekspertima iz pojedinih oblasti.

Uloga Udruženja za kardionefrologiju Srbije u organizaciji ovih skupova i u kontinuiranom radu na problemima otkrivanja uzroka i adekvatnog tretmana bolesnika sa udruženim bolestima srca i bubrega prepoznata je i od strane velikih svetskih asocijacija. Od marta meseca 2016. godine naša organizacija je pridruženi član Svetskog udruženja nefrologa.

Pozivamo Vas da nam se pridružite i uzmete aktivno učešće u radu skupa i tako doprinesete daljem razvoju kardionefrologije u Srbiji. Do skorog viđenja u Karnefu 2021, srdačan pozdrav,

Organizacioni odbor Karnef  2021

Glavne teme kongresa

1.  Kardiovaskularni sistem i COVID-19

2.  Bubreg i COVID-19

3.  Pulmo-kardio-bubrežna interakcija u COVID-19

4.  Šta je važno za razumevanje faktora rizika i markera za pojavu pridruženih bolesti srca i bubrega kod infekcije COVID-19?

5.  Hematološke komplikacije kod bolesti srca i bubrega - uzrokovane koronavirusom - mehanizmi i lečenje

6.  COVID-19 kod bolesnika sa transplantacijom bubrega - rano otkrivanje, mehanizmi, lečenje i zaštita

7.  Dijabetes melitus, COVID-19 i kardiorenalna oštećenja

8.  COVID-19 i hipertenzija: Šta znamo,a šta ne znamo

9.  Pulmonarni i reno-pulmonarni sindrom posmatran sa aspekta diferencijalne dijagnoze i lečenja

10.  Biomarkeri povezani sa napredovanjem bolesti COVID-19

11.  Pulmo-kardiorenalna oštećenja danas- koliko smo daleko od stvarnog rešenja problema?

Vi ste ovde: Home Naslovna 2021 ss