KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Nagrađene publikacije za 2021.

Poštovane koleginice i kolege,

Po javnom pozivu, Udruženje za kardionefrologiju Srbije, dodelilo je nagrade za tri najbolje objavljene publikacije u oblasti kardionefrologije za 2021. godinu.

 

Prva nagrada

Sanjin Kovacevic, Milan Ivanov, Maja Zivotic, Predrag Brkic, Zoran Miloradovic, Rada Jeremic, Nevena Mihailovic-Stanojevic, Una Jovana Vajic, Danijela Karanovic, Djurdjica Jovovic, Jelena Nesovic Ostojic:

Immunohistochemical Analysis of 4-HNE, NGAL, and HO-1 Tissue Expression after Apocynin Treatment and HBO Preconditioning in Postischemic Acute Kidney Injury Induced in Spontaneously Hypertensive Rats. Antioxidans. 2021;10(8): 1163. doi: 10.3390/antiox10081163 (IF 6.313)

 

Druga nagrada

Jelena Nesovic Ostojic, Milan Ivanov, Nevena Mihailovic-Stanojevic, Danijela Karanovic, Sanjin Kovacevic, Predrag Brkic, Maja Zivotic, Una Jovana Vajic, Djurdjica Jovovic, Rada Jeremic, Senka Ljubojevic-Holzer, Zoran Miloradovic

Hyperbaric Oxygen Preconditioning Upregulates Heme OxyGenase-1 and Anti-Apoptotic Bcl-2 Protein Expression in Spontaneously Hypertensive Rats with Induced Postischemic Acute Kidney Injury International Journal of Molecular Sciences 2021;22(3):1382 doi: 10.3390/ijms22031382 (IF 5,542)

 

Treća nagrada

Luca Di Lullo, Carlo Lavalle, Michele Magnocavallo, Marco Valerio Mariani, Domenico Giovanni Della Rocca, Paolo Severino, Biagio Raffaele Di Iorio, Domenico Russo, Francesco Summaria, Giovanni Battista Forleo, Claudio Ronco, Massimo Mancone, Cristina Chimenti, Fabio Miraldi, Andrea Natale, Antonio Bellasi

New evidence of direct oral anticoagulation therapy on cardiac valve calcifications, renal preservation and inflammatory modulation International Journal of Cardiology 2021;345:90-97 doi: 10.1016/j.ijcard.2021.10.025 (IF 4,164)

 

Predsednik Udruženja za kardionefrologiju Srbije,

 

Prof. dr Sonja Radenković

 

U Pirotu je završen Peti međunarodni kongres kardionefrologije i hipertenzije- Karnef 2021

Kongres je okupio preko dvesta učesnika, lekara, biohemičara i farmaceuta. Posle devet uspešno organizovanih međunarodnih sastanaka Udruženja za kardionefrologiju Srbije, ovaj deseti je predstavljao poseban i najteži izazov, obzirom da je organizovan u uslovima svetske  pandemije i pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji.

Zahvaljujući velikom trudu i entuzijazmu organizatora, dobrom odzivu predavača, podršci grada Pirota, podružnice SLD Pirot i regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju, može se reći da je Peti kongres kardionefrologije i hipertenzije jedan od najboljih skupova srpske kardionefrologije i da je u potpunosti opravdao očekivanja. Tematika, sadržaj i kvalitet predavanja, su bili glavni elementi zajedničke procene predavača i slušalaca, da Kongres zaslužuje odličnu ocenu.

Svoje radove saopštio je multidisciplinarni tim predavača- eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Glavna tema Kongresa je bila Kardionefrologija u svetlu pandemije sa Covidom-19. Prezentovana su najnovija saznanja o mehanizmima multiorgan- oštećenja u ovoj bolesti, njenim kliničkim manifestacijama, dijagnostičikim i terapijskim protokolima, sa posebnim osvrtom na akutne i hronične komplikacije na srcu, plućima i bubrezima. Obrađeno je i pitanje uticaja Covida-19 na specifične populacije, kao što su pacijenti sa šećernom bolešću i oni na dijalizi, kao i oni sa transplantiranim bubregom.

U okviru tri dana rada Kongresa, održano je devet sesija, tri plenarna predavanja, jedan edukativni seminar, poster prezentacija i forum za mlade lekare. Kongres je zatvoren okruglim stolom na temu: Pulmo-kardio-renalna oštećenja danas- koliko smo daleko od realnih rešenja ovog problema? Posebnost ovog okruglog stola bila je u neposrednoj mogućnosti da se pored tima predavača ukljuće i učesnici kongresa sa svojim komentarima, pitanjima i predlozima. Još jednom je istaknuta neophodnost bolje saradnje kardiologa, pulmologa i nefrologa u svakodnevnoj kliničkoj praksi, a ne samo na akademskim sastancima. Ova saradnja bi doprinela ne samo boljem poznavanju interakcije organa i organskih sistema, lečenju i dijagnostici bolesti, već i njihovoj prevenciji, što je imperativ moderne medicine.

Neka ova poruka bude Vaš osnovni motiv u radu sa bolesnim čovekom, a neka ovakvi sastanci pomognu ostvarivanju tog cilja

RAZJASNITI PROŠLO, SHVATITI SADAŠNJE I PREDVIDETI BUDUĆE: TO JE ZADATAK LEKARA

 

DOVIĐENJA DO KARNEFA 2023 GODINE!

Vi ste ovde: Home Naslovna 2021 ss